Wat is het?

De methode die ik hanteer is de ‘Gilde-methode’ van filosofische één-op-één gespreksvoering. De methode is toonaangevend in Nederland en wordt onderwezen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden (Nederland).

In een gesprek van 45 min. gaan we je probleem onder de loep nemen en je gedachten hierover onderzoeken. We ontwarren het web van je denken over je probleem.

Wat zeg je nu eigenlijk ?
De kwestie wordt ontleed.

 • Welke zijn de begrippen die je gebruikt en wat betekenen ze?
 • Bestaan er onduidelijkheden en tegenstellingen in je gedachtengang?
 • Zijn je argumenten geldig en gebruik je mogelijks drogredenen?

Is een andere denkpiste mogelijk?
We doorbreken beperkende denkpatronen en vanzelfsprekendheden worden als een probleem opgevat.

 • Op welke vooronderstellingen baseer je je gedachten?
 • Heb je een bepaalde mening die je denken belemmert?
 • Is het mogelijk om een gebeurtenis op een andere manier te beoordelen?

Wat zijn de grenzen van je weten ?
Het gesprek eindigt met een vraag die de essentie bevat van waar het gesprek zich dan bevindt.

 • Deze vraag gaat iets met jou doen en jij gaat ongetwijfeld iets met de vraag doen.
 • Een goede vraag drukt immers het verlangen uit om meer over jezelf en de wereld te weten te komen.
 • Deze vraag kan het vertrekpunt zijn van een volgend gesprek.

Wat is het niet?

Het gesprek is niet oplosssingsgericht: een filosofisch practicus heeft niet als doel je probleem op te lossen. Dit betekent dat ik me niet met de inhoud ga bemoeien en dat we afzien van het zoeken naar een uitkomst.

Het is geen coaching: je krijgt geen adviezen noch tips.

Het is geen therapie: er worden geen diagnoses gesteld en er wordt geen behandelplan vooropgesteld.

Waar is het goed voor?

In het algemeen kunnen we tevreden zijn als je als bezoeker goed hebt nagedacht en als je in dat nadenken je bewustzijn hebt verruimd.

Meer specifiek brengen de gesprekken je:

 • zelfkennis: je ontdekt je kernwaarden en je eigen drijfveren;
 • zelfontwikkeling o.m. door het opschorten van belemmerende oordelen;
 • nieuwe inzichten die weer nieuwe vragen oproepen;
 • goede vragen die doorwerken, die zingevend zijn;
 • een filosofische levenshouding: leren van vraag naar vraag te werken zonder perse een permanente eindsituatie te wensen;
 • wijsheid

Kennismakingsgesprek

Kennismaken is gratis en verplicht tot niets. We gaan na of de methode iets voor jou is.
Dit gesprek duurt ca. 30 min.

Contacteer mij

Informatie

Adres

Richard Neyberghlaan 26 1020 Brussel

Telefoon

+32 (0)476 59 47 88

Email

info@denken.nu