Image

In juni 2019 heb ik de erkende beroepsopleiding tot filosofisch practicus met succes afgerond aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden (Nederland).

Na jaren economie te hebben onderwezen in Brussel ben ik de weg van de praktische filosofie ingeslagen door te leren filosoferen met jongeren en kinderen (FMJK). Ik wilde graag ruimte creëren waar leerlingen vanuit hun betrokkenheid en verwondering over de wereld met elkaar in dialoog konden gaan. Het diploma FMJK behaalde ik in juni 2016 aan de Universiteit van Antwerpen. De technieken om in groep te filosoferen heb ik sinds 2016 verder kunnen ontwikkelen als gespreksleider van de filo cafés georganiseerd door de vzw Archeduc.

Om het filosofische handwerk goed te kunnen uitvoeren is het bezit van een degelijk instrumentarium noodzakelijk. Verborgen vooronderstellingen herkennen, drogredenen ontmaskeren, gebruik van logica zijn hier enkele voorbeelden van. In de opleiding filosofisch practicus komen al deze zaken aan bod. Dankzij deze intensieve scholing ben ik nu in staat met de nodige discipline één-op-één gesprekken te voeren, specifiek op het denken van een bezoeker gericht. De methode heet de ’Gilde-methode’ en is toonaangevend in Nederland. Het starten van mijn eigen filosofische praktijk – de eerste in Brussel - zie ik als een enorm boeiende uitdaging en ik kijk er naar uit om mijn bezoekers een filosofische denkhouding aan te leren.

Sinds november 2018 ben ik lid van het Gilde van Filosofisch Practici . Het Gilde bevordert sinds 2012 het beroep van filosofisch practicus door interne scholing en kwaliteisbewaking.

Daarnaast ben ik lid van de ‘Brussels Philosophy Meetup’ waar ik regelmatig zelf deelneem aan filosofische groepsgesprekken. Gewoon omdat ik dat heel leuk en verrijkend vind.